Aktualności Formacja Składy Kół Listy do Kół

Prezentujemy składy Kół Różańcowych Kobiet i Mężczyzn


 

1. MKR w Stoczku Łukowskim
2. KRK w Borkach
3. KRK w Celeju
4. KRK w Guzówce I
5. KRK w Guzówce II
6. KRK w Jamielnem
7. KRK w Jamielniku Nowym
8. KRK w Jamielniku Starym I
9. KRK w Jamielniku Starym II
10. KRK w Januszówce
11. KRK w Kienkówce I
12. KRK w Kienkówce II
13. KRK w Kienkówce III
14. KRK w Kiesielsku I
15. KRK w Kiesielsku II
16. KRK w Kiesielsku III
17. KRK w Łosieńcu I
18. KRK w Łosieńcu II
19. KRK w Mizarach I
20. KRK w Mizarach II
21. KRK w Mizarach III
22. KRK w Mizarach IV
23. KRK w Nowych Kobiałkach
24. KRK w Prawdzie Nowej
25. KRK w Rosach
26. KRK w Róży Podgórnej
27. KRK w Rudzie
28. KRK w Soćkach I
29. KRK w Soćkach II
30. KRK w Starej Prawdzie
31. KRK w Starych Kobiałkach I
32. KRK w Starych Kobiałkach II
33. KRK w Starych Kobiałkach III
34. KRK w Stoczku Łukowskim I
35. KRK w Stoczku Łukowskim II
36. KRK w Toczyskach I
37. KRK w Toczyskach II
38. KRK w Turcu
39. KRK w Woli Kisielskiej
40. KRK w Wólce Poznańskiej
41. KRK w Wólce Różańskiej
42. KRK w Zabielu
43. KRK w Zgórznicy I
44. KRK w Zgórznicy II
45. KRK w Zgórznicy III
46. KRM w Toczyskach
 


 1. Młodzieżowe Koło Różańcowe w Stoczku Łukowskim
1. Sebastian Łukasik - zelator
2. Weronika Grzybowska
3. Mateusz Piskorz
4. Patryk Kosut
5. Andżelika Doman
6. Emilia Rosa
7. Wiktor Barej
8. Paulina Karpińska
9. Monika Chudek
10. Aleksandra Osiak
11. Magda Kania
12. Gosia Kania
14. Kasia Barej
15. Paulina Pietrak
16. Milena Sałasińska
17. Radosław Sałasiński
18. Ada Gromada
19. Agnieszka Gotlib
20. Paweł Flis
2. KRK w Borkach
1. Misior Jolanta
2. Misior Wiesława
3. Czub Krystyna
4. Sabak Teresa
5. Marton Leokadia
6. Marton Irena
7. Marton Renata
8. Marton Krystyna
9. Trendak Teresa
10. Wardak Alfreda
11. Marton Bogumiła
12. Trendak Wanda
13. Trendak Teresa
14. Trendak Leokadia
15. Marton Genowefa
16. Rybitwa Janina
3. KRK w Celeju
1. Jaśkiewicz Bernadeta – zelator
2. Jaśkiewicz Janina
3. Jaśkiewicz Regina
4. Budner Henryka
5. Chudek Bożena
6. Budner Henryka
7. Buczek Stanisława
8. Jaśkiewicz Stanisława
9. Chruslińska Zuzanna
10. Wojtasik Joanna
11. Chruślińska Zofia
12. Bielecka Kazimiera
13. Jaśkiewicz Marianna
4. KRK z Guzówki I
1. Król Zuzanna – zelator
2. Ciołek Agnieszka
3. Ciołek Genowefa
4. Ciołek Zenobia
5. Ciołek Renata
6. Miłosz Monika
7. Miłosz Zdzisława
8. Kruk Teresa
9. Orzełowska Genowefa
10. Orzełowska Zofia
11. Orzełowska Marianna
12. Kaczor Zofia
13. Kaczor Zenobia
14. Budner Władysława
5. KRK z Guzówki II
1. Król Zuzanna – zelator
2. Kruk Irena
3. Brodowska Zofia
4. Brodowska Joanna
5. Drabarz Józefa
6. Król Bożena
7. Król Marianna
8. Woźna Teresa
9. Wojtasik Zofia
10. Celej Wioleta
11. Wojtasik Jadwiga
12. Szczęśniak Krystyna
13. Brodzik Bożena
14. Wojtasik Zofia
15. Jaśkiewicz Teresa
6. KRK z Jamielnego
1. Miszta Halina- zelator
2. Serzysko Bogumiła
3. Wysocka Halina
4. Pasik Zofia
5. Barej Stanisława
6. Barej Irena
7. Czajka Wanda
8. Sałasińska Halina
9. Miszta sabina
10. Noga Urszula
11. Szczepanik Elżbieta
12. Kudlak Maria
7. KRK w Jamielniku Nowym
1. Bartoszewska Ewa – zelator
2. Kępka Kazimiera
3. Kępka Aleksandra
4. Kempka Zofia
5. Brodzik Irena
6. Kozieł Marianna
7. Brodzik Anna
8. Ożarek Marianna
9. Lech Marianna
10. Strzelec Genowefa
11. Łuksiewicz Zdzisława
12. Wiśniewska Bogumiła
13. Rosa Henryka
14. Rosa Genowefa
15. Kaczor Halina
16. Lech Agnieszka
17. Brodzik Agnieszka
18. Kłos Teresa
19. Błaszkiewicz Wiesława
20. Wołoszka Genowefa
8. KRK w Jamielniku Starym I
1. Barej Regina – zelator
2. Dadacz Barbara
3. Kobojek Otylia
4. Guzek Wanda
5. Dadacz Genowefa
6. Wardak Barbara
7. Kobojek Regina
8. Walecka Janina
9. Kobojek Stanisława
10. Kobojek Kazimiera
11. Wołoszka Teresa
12. Bieniek Gabriela
13. Wołoszka Marianna
14. Bogusz Zofia
15. Goławska Teresa
16. Dadacz Zofia
17. Bieniek Marianna
18. Bieniek Barbara
19. Bieniek Kazimiera
20. Kłos Janina
9. KRK w Jamielniku Starym II
1. Kobojek Regina – zelator
2. Kobojek Cecylia
3. Chmielewska Teodora
4. Dziurdiak Maria
5. Wołoszka Zuzanna
6. Wołoszka Alina
7. Osak Wiesława
8. Jedlak Halina
9. Jedlak Emilia
10. Cudnik Stefania
11. Szostek Helena
12. Szostek Gabriela
13. Piskorek Władysława
10. KRK z Januszówki
1. Chudek Małgorzata – zelator
2. Pazura Józefa
3. Pazura Zofia
4. Pazura Janina
5. Twardziak Krystyna
6. Pazura Anna
7. Plak Bronisława
8. Szerszeń Jadwiga
9. Chudek Maria
10. Chudek Danuta
11. Chudek Anna
12. Piskorz Monika
13. Pazura Halina
14. Pazura Edyta
15. Kocielnik Genowefa
16. Czarnecka Małgorzata
17. Skwarek Ewa
18. Pazura Zofia
19. Chudek Genowefa
20. Chudek Barbara

11. KRK w Kienkówce I
1. Gaładyk Irena – zelator
2. Witek Krystyna
3. Serzyska Janina
4. Bieńko Stanisława
5. Szymańska Teresa
6. Gac Stefania
7. Wisińska Zofia
8. Leszko Irena
9. Gaładyk Alina
10. Reda Stefania
11. Reda Grażyna
12. Trendak Halina
13. Kajka Marianna
12. KRK z Kienkówki II
1. Misior Cecylia – zelator
2. Misior Wanda
3. Misior Irena
4. Pasik Krystyna
5. Osiak Elżbieta
6. Kopacz Beata
7. Szymańska Alfreda
8. Gasek Cecylia
9. Gac Marianna
10. Gac Bogumiła
11. Bieńko Grażyna
12. Szaniawska Krystyna
13. Stosio Teresa
13. KRK w Kienkówce III
1. Gac Kazimiera
2. Figat Elżbieta
3. Gac Alina
4. Gac Helena
5. Kajka Halina
6. Malitka Teresa
7. Rosa Wanda
8. Szerszeń Bogumiła
9. Szerszeń Mariola
10. Szerszeń Stanisława
11. Świeczak Teresa
12. Zbojna Genowefa
14. KRK w Kisielsku I
1. Drabarczyk Marianna – zelator
2. Brodowska Zdzisława
3. Jończyk Janina
4. Rosa Barbara
5. Salwa Grażyna
6. Trendak Cecylia
7. Trendak Iwona
8. Drabarczyk Marianna
9. Świeczak Teresa
10. Rybka Teresa
11. Adamiak Filomena
12. Barej Zofia
13. Barej Modesta
14. Brodowska Wiesława
15. Kajka Marianna
16. Kajka Emiljan
15. KRK w Kisielsku II
1. Kajka Joanna – zelator
2. Osiak Katarzyna
3. Basek Cecylia
4. Pazura Anna
5. Uścińska Wiesława
6. Basek Genowefa
7. Bogusz Barbara
8. Barej Lucyna
9. Osiak Zuzanna
10. Osiak Teresa
11. Osiak Elżbieta
12. Ługowska Janina
13. Kajka Regina
14. Kajka Janina
15. Pazura Hanna
16. Barej Maria
16. KRK w Kisielsku III
1. Stefaniak Teresa – zelator
2. Świeczak Agnieszka
3. Domańska Genowefa
4. Domańska Henryka
5. Piskorz Marianna
6. Celej Krystyna
7. Domańska Wanda
8. Osińska Genowefa
9. Domańska Wiesława
10. Kowalska Barbara
11. Pastuszak Alina
12. Chudek Elżbieta
13. Dynek Zofia
14. Ożarek Bożena
15. Osiak Barbara
17. KRK w Łosieńcu I
1. Rosa Alina – zelator
2. Kucińska Bronisława
3. Olkowicz Irena
4. Słasińska Krystyna
5. Kucińska Marianna
6. Piskorz Małgorzata
7. Piskorz Genowefa
8. Kucińska Stanisława
9. Gajowniczek Bogumiła
10. Basek Marianna
11. Basek Zdzisława
12. Skwarek Janina
18. KRK w Łosieńcu II
1. Romanowska Bogumiła – zelator
2. Krawczyk Genowefa
3. Piskorz Henryka
4. Gajowniczek Marianna
5. Krawczyk Jadwiga
6. Romanowska Renata
7. Skwarek Teresa
8. Luty Teresa
9. Mućko Marianna
10. Krawczyk Kamila
11. Gajowniczek Janina
12. Skorupa Aniela
13. Skorupa Marianna
14. Luty Aniela
15. Plak Leokadia
19. KRK w Mizarach I
1. Rosa Monika
2. Olczak Maria
3. Pazura Zofia
4. Pazura Genowefa
5. Paudyna Zofia
6. Boczek Hanna
7. Penszkal Marianna
8. Kruk Alina
9. Baka Krystyna
10. Bogusz Bronisława
11. Bogusz Wanda
12. Osiak Honorata
13. Osiak Henryka
14. Kajka Halina
15. Rosa Halina
20. KRK w Mizarach II
1. Osiak Bożena
2. Baka Adela - zelator
3. Sulej Sabina
4. Rosa Bogumiła
5. Rosa Henryka
6. Traczyk Teresa
7. Traczyk Marianna
8. Drosio Teresa
9. Salomonik Barbara
10. Włodarczyk Bogumiła
11. Barej Halina
12. Barej Stefania
13. Barej Zofia
14. Chudek Wanda
15. Basek Maria
21. KRK w Mizarach III
1. Góral Julianna - zelator
2. Pazura Krystyna
3. Pazura Marianna
4. Kalińska Alicja
5. Osiak Bogumiła
6. Bogusz Stanisława
7. Wardak Wanda
8. Figat Marianna
9. Osiak Bogumiła
10. Góral Alina
11. Pazura Anna
12. Rosa Bogumiła
13. Mularczyk Aniela
14. Wołoszka Janina
15. Hromińska Regina
16. Rosa Adela
17. Drosio Regina
18. Olczak Janina
19. Pieniak Marianna
20. Basek Leokadia
22. KRK w Mizarach IV
1. Rosa Genowefa – zelator
2. Chudek Zuzanna
3. Świeczak Marianna
4. Bogusz Jadwiga
5. Basek Bogumiła
6. Basek Bożena
7. Olczak Danuta
8. Rosa Hanna
9. Bogusz Stanisława
10. Penszkal Janina
11. Bogusz Zofia
12. Markowicz Barbara
23. KRK w Nowych Kobiałkach
1. Pracz Marianna – zelator
2. Zalewska Irena
3. Brodowska Genowefa
4. Piszczek kazimiera
5. Zielińska Zofia
6. Piwowarek Stanisława
7. Sidor Gabriela
8. Miszta Genowefa
9. Pietryka Henryka
10. Barej Zofia
11. Pracz Irena
12. Soćko Henryka
24. KRK w Prawdzie Nowej
1. Trendak Bogumiła – zelator
2. Malinowska Leokadia
3. Jonczyk Genowefa
4. Świątek Apolonia
5. Mączka Krystyna
6. Kajka Cecylia
7. Kajka Zuzanna
8. Świątek Sławomira
9. Chudek Cecylia
10. Suchecka Barbara
11. Olczak Feliksa
12. Figat Janina
13. Trendak Bogumiła
14. Trendak Zbigniew
25. KRK w Rosach
1. Krawczyk Wiesława – zelator
2. Pawlak Teresa
3. Wołoszka Marianna
4. Plak Celina
5. Rosa Anna
6. Rosa Marianna
7. Rosa Barbara Zofia
8. Jęksa Wanda
9. Pałdyna Stanisława
10. Rosa Krystyna
11. Rosa Janina
12. Kazimierska Henryka
13. Rosa Barbara
14. Rosa Janina
15. Szczygieł Danuta
26. KRK z Róży Podgórnej
1. Rosa Henryka – zelator
2. Brodzik Krystyna
3. Szoch Marianna
4. Rosa Marianna
5. Piskorz Janina
6. Piskorz Cecylia
7. Piskorz Janina
8. Oszkile Danuta
9. Sekta Zofia
10. Budziak Bożena
11. Ubkowska Wanda
12. Plak Anna
13. Jęksa Jadwiga
14. Celej Henryka
15. Ubkowska Genowefa
16. Markowicz Stanisława
17. Urbanek Wanda
18. Zbojna Jadwiga
27. KRK w Rudzie
1. Woźna Marta – zelator
2. Pazura Henryka
3. Rosa Gabriela
4. Rosa Marianna
5. Mrozowska Barbara
6. Woźny Danuta
7. Rąbel Krystyna
8. Stosio Mirosława
9. Kusio Aniela
10. Kusio Elżbieta
11. Rosa Stanisława
12. Sidor Bogumiła
13. Rosa Zofia
14. Rosa Marianna
15. Stosio Aniela
16. Dziak Kamila
17. Pietrzak Małgorzata
18. Lech Stefania
19. Woźny Hanna
20. Lasota Zofia
28. KRK w Soćkach I
1. Plak Janina – zelator
2. Rosa Kazimiera
3. Lasota Krystyna
4. Rosa Honorata
5. Skóra Krystyna
6. Lasota Małgorzata
7. Skóra Stanisława
8. Drabińska Regina
9. Barej Sabina
10. Stosio Anna
11. Alaba Regina
12. Bieniek Genowefa
13. Drabińska Jadwiga
14. Jajszczak Stefania
29. KRK w Soćkach II
1. Jajszczak Barbara – zelator
2. Soćko Gabriela
3. Soćko Krystyna
4. Rosa helena
5. Bieniek Marianna
6. Gielo Julia
7. Stosio Marzena
8. Stosio Bogumiła
9. Reda Ewa
10. Kublik Halina
11. Węnzel Marianna
30. KRK w Starej Prawdzie
1. Czuba Barbara – zelator
2. Barej Barbara
3. Barej Wanda
4. Czub Janina
5. Czub Bogumiła
6. Kudlak Maria
7. Kajka Elżbieta
8. Malaca Barbara
9. Nymka Henryka
10. Traczyk Krystyna
11. Wisińska Maria
12. Wisińska Teresa
13. Szczepanik Barbara
14. Tobiasz Danuta
15. Orzełowska Ewa
16. Mioduszewska Henryka
17. Kazimierska Halina
18. Pasik Teresa
19. Marton Natalia
20. Rosa Genowefa
31. KRK w Starych Kobiałkach I
1. Drosio Janina – zelator
2. Bogusz Zuzanna
3. Bąk Barbara
4. Dadacz Wacława
5. Ptaszyńska Helena
6. Wożniak Krystyna
7. Jączyk Iwona
8. Jączyk Marianna
9. Dadas Maria
10. Konieczna Krystyna
11. Śnieżek Teodora
12. Rosa Krystyna
13. Bieniek Ewa
14. Bieniek Małgorzata
15. Drosio Hanna
16. Bieniek Danuta
17. Bieniek Gabriela
18. Gromada Zofia
19. Bogusz Maria
20. Lasota Bogumiła
32. KRK w Starych Kobiałkach II
1. Bogusz Monika – zelator
2. Górka Wiesława
3. Bogusz Grażyna
4. Bogusz Małgorzta
5. Serzyska Wiesława
6. Soćko Halina
7. Bieniek Bogumiła
8. Rosa Jadwiga
9. Dadacz Bogumiła
10. Dadacz Janina
11. Żurawska Bożena
12. Stosio Irena
13. Zadrożna Hanna
14. Drosio Irena
15. Drosio Wioletta
16. Drosio Bogumiła
17. Bieniek Marianna
18. Stosio Krystyna
19. Olkowicz Jadwiga
20. Bogusz Krystyna
33. KRK w Starych Kobiałkach III
1. Brodowska Janian – zelator
2. Kosińska Henryka
3. Lasota Bożena
4. Mikusek Kazimiera
5. Kosińska Kazimiera
6. Brodowska Teodora
7. Czerniawska Elżbieta
8. Urbanek Krystyna
9. Wojewódzka Stanisława
10. Gręziak Halina
11. Brodowska Elżbieta
12. Konieczna Bożena
13. Gajowniczek Anna
14. Bogusz Apolonia
15. Kudlak Danuta
34. KRK w Stoczku Łukowskim I
1. Sapierzyńska Jadwiga
2. Pycka Maria
3. Luty Henryka
4. Kozaczuk Barbara
5. Gurzyńska Hanna
6. Mućka Lucyna
7. Charlińska Krystyna
8. Pokorska Barbara
9. Jaśkiewicz Maria
10. Drosio Bożena
11. Izdebska Janina
12. Pięta Henryka
13. Skwarek Jolanta
14. Szczęśniak Irena
15. Okuń Halina
16. Staniak Jadwiga
17. Ochnik Genowefa
18. Rosa Genowefa
19. Piotrowska Teresa
20. Bąk Kazimiera
35. KRK w Stoczku Łukowskim II
1. Wilk Stanisława – zelator
2. Bieniek Maria
3. Miszta Alina
4. Kot Wiesława
5. Domańska Stanisława
6. Jastrzębska Celina
7. Maciaszek Jadwiga
8. Skwarek Stanisława
9. Wróbel Krystyna
10. Lacek Janina
11. Kaczmarek Maria
12. Chudek Drosio Janina
13. Luty Krystyna
14. Piszczek Genowefa
15. Mielcarz Krystyna
16. Błaszkiewicz Małgorzata
17. Polak Jadwiga
18. Sabak Teresa
19. Konstanciuk Wanda
36. KRK w Toczyskach I
1. Plak Seweryna – zelator
2. Świątek Bożena
3. Seges Danuta
4. Kaczor Elżbieta
5. Rosa Leokadia
6. Stosio Lucyna
7. Połeć Maria
8. Kaczor Zofia
9. Celej Janina
10. Stosio Maria
11. Lech Elżbieta
12. Kucińska Rozalia
13. Celej Agnieszka
14. Masny Maria
37. KRK w Toczyskach II
1. Kruk Honorata - zelator
2. Bartosiak Emilia
3. Bartosiak Halina
4. Luty Leokadia
5. Pałdyna Alfreda
6. Kruk Monika
7. Rosa Agnieszka
8. Rosa Janina
9. Soćko Jadwiga
10. Misior Regina
11. Soćko Zenona
12. Kruk Janina
13. Piskorz Teresa
14. Rosa Joanna
38. KRK w Turcu
1. Mielcarz Czesława – zelator
2. Mielcarz Irena
3. Celej Janina
4. Luty Barbara
5. Łukomska Zofia
6. Sudowska Jadwiga
7. Kosut Janina
8. Kruk Barbara
9. Kruk Wanda
10. Długosz Alina
11. Nagadowska Teresa
12. Jończyk Dorota
13. Jończyk Bożena
14. Wielgomas Alina
15. Mielcarz Stanisława
39. KRK w Woli Kisielskiej
1. Gaładyk Leokadia – zelator
2. Chudek Janina
3. Sobiech Małgorzata
4. Trendak Krystyna
5. Barej Marianna
6. Świętochowska Celina
7. Słomka Halina
8. Trendak Bożena
9. Słomka Hanna
10. Słomka Gabriela
11. Słomka Jadwiga
12. Kot Halina
13. Gaładyk Leokadia
14. Ciołek Leokadia
15. Olkowicz Leokadia
16. Mularczyk Henryka
40. KRK w Wólce Poznańskiej
1. Błażejak Alina – zelator
2. Okuń Lucyna
3. Okuń Joanna
4. Okuń Mirosława
5. Okuń Barbara
6. Sałasińska Bogumiła
7. Stosio Hanna
8. Jedlak Stanisława
9. Jedlak Anna
10. Niedziółka Aniela
11. Szczepanik Hanna
12. Błażejak Jadwiga
13. Łuckiewicz Danuta
14. Bekacz Teresa
15. Kluska Maryla
16. Walecka Celina
17. Wątroba Janina
18. Sękowska Henryka
19. Luśnia Bogumiła
20. Śnieżek Benedykta
41. KRK w Wólce Różańskiej
1. Kłos Elżbieta – zelator
2. Kuć Henryka
3. Brzozowska Alina
4. Stosio Bogumiła
5. Śledź Maria
6. Słomka Monika
7. Szerszeń Halina
8. Kaczor Regina
9. Lasota Adela
10. Kuć Teresa
11. Lasota Janina
12. Stosio Alina
13. Piszczek Emilia
14. Miernicka Irena
15. Kłos Małgorzata
42. KRK w Zabielu
1. Kania Irena – zelator
2. Barej Bogumiła
3. Kania Hanna
4. Luty Wiesława
5. Luty Jadwiga
6. Luty Halina
7. Luty Marianna
8. Markowicz Jadwiga
9. Rosa Wiesława
10. Rosa Krystyna
11. Rosa Bogumiła
12. Soczewka Teresa
13. Soczewka Wanda
14. Szczepanik Bogumiła
15. Okuń Genowefa
16. Wilk Bogumiła
17. Zadrożna Iwona
18. Bąk Władysława
19. Chomacka
20. Markowicz Honorata
43. KRK ze Zgórznicy I
1. Kaczor Zofia – zelator
2. Lasota Alfreda
3. Lasota Janina
4. Filipczak Urszula
5. Kaczor Bogumiła
6. Stosio Krystyna
7. Luty Romualda
8. Rosa Bogumiła
9. Piskorz Cecylia
10. Flis Henryka
11. Flis Bogumiła
12. Kublik Krystyna
13. Okuń Stanisława
14. Soćko Ligia
15. Zadrożna Henryka
44. KRK w Zgórznicy II
1. Krawczyk Bogumiła – zelator
2. Rombel Bogumiła
3. Gierat Czesława
4. Rosa Alina
5. Rosa Zofia
6. Kaczor Zofia
7. Sałasińska Irena
8. Sałasińska Stanisława
9. Kaczor Bogumiła
10. Bieniek Barbara
11. Miszta Regina
12. Soćko Zofia
13. Trendak Barbara
14. Staniszewska Jadwiga
15. Okuń Monika
45. KRK w Zgórznicy III
1. Soćko Hanna – zelator
2. Soćko Irena
3. Lasota Apolonia
4. Lasota Julia
5. Lasota Bolesława
6. Noga Gabriela
7. Misior Teresa
8. Luty Genowefa
9. Stosio Bogumiła
10. Stosio Genowefa
11. Kiełczykowska Janina
46. Koło Różańcowe Mężczyzn w Toczyskach
1. Luty Eugeniusz – zelator
2. Kruk Franciszek
3. Misior Walerian
4. Kruk Julian
5. Mularczyk Wiesław
6. Urbanek Zygmunt
7. Celej Witold
8. Rosa Adam
9. Rosa Zbigniew
10. Kaczor Ryszard
11. Luty Ignacy
12. Soćko Zygmunt
13. Soćko Eugeniusz
14. Drabarz Zygmunt
15. Rosa Jan
Parafialna Rada Kółek Różańcowych złożona jest zelatorów lub przedstawicieli danego Koła. Rada spotyka się w I niedzielę miesiąca przy parafii z ks. opiekunem po sumie.
Na czele Rady stoi zelator Parafialny wybrany 7 kwietnia 2013r. a jest nim – p. Wiesława Górka.


 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt