Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Pokuta Namaszczenie chorych Kapłaństwo Małżeństwo
 
      Przygotowanie do małżeństwa Dokumenty

 

Katechezy Przedmałżeńskie

Drodzy Narzeczeni! Z inicjatywy Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego przygotowaliśmy dla was cykl katechez. Katechezy te mają wam pomóc we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, abyście <<mieli życie i mieli je       w obfitości>> (J 10,10). W przygotowaniu tym nie chodzi o „zaliczenie katechez”, lecz ukształtowanie w sobie chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, nierozerwalnej wspólnoty mężczyzny i kobiety opartej na przymierzu dwojga ludzi z Chrystusem.                                      Przygotowanie do sakramentu małżeństwa to czas opatrznościowy. Trzeba, Aby był to czas intensywnej ewangelizacji, prowadzącej do nawrócenia, czyli – w tym przypadku – odkrycia bądź pogłębienia Bożej wizji małżeństwa oraz odkrycia bądź ożywienia osobistej zażyłości z Bogiem. Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan życia wiarą u kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa, trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przygotowanie do małżeństwa było rzeczywistą drogą pogłębiania i dojrzewania wiary, analogiczną do katechumenatu. Chodzi więc nie tylko o to ,by narzeczeni dostarczyli wymagane dokumenty, lecz aby otworzyli się na Boga.

Świat potrzebuje świadectwa chrześcijańskich małżonków, którzy żyją w jedności mocą miłości zdolnej przebaczać i tracić życie. Jeżeli przyjrzymy się dzisiejszym rodzinom chrześcijańskim, to z łatwością zobaczymy jak daleko ich życie odbiega od Ewangelii. Ogromna większość żyje podobnie jak niewierzący poganie: kłócą się, oskarżają, nie potrafią przebaczać itd. Chociaż chodzą na niedzielną Mszę św. i spowiadają się, ich życie jest często anty-świadectwem dla dzieci i sąsiadów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zaniedbano drogę, która prowadzi do dojrzałości w wierze, czyli inicjację chrześcijańską. Przedmałżeńskie Katechezy w jakiejś części chcą zapełnić tę lukę i pomóc narzeczonym w dojrzałym i odpowiedzialnym wejściu w przymierze małżeńskie.

( Z wstępu dla narzeczonych)

Tematy kateche

I Katecheza: Ślub Kościelny? – Tak, ale świadomie ! Małżeństwo chrześcijańskie a inne koncepcje małżeństwa.

II katecheza: „Bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6). Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia

III Katecheza: Małżeństwo i rodzina w zamyśle pana Boga. Sakramentalność małżeństwa

IV Katecheza: Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewangelizująca

V Katecheza: Specyfika miłości małżeńskiej

VI Katecheza: Odpowiedzialne rodzicielstw

VII Katecheza: Kryzys w małżeństwie

VIII Katecheza: Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. Wychowanie i związane z nim trudności. Poradnie poradnictwo rodzinne

Terminy Katechez: I Katecheza odbędzie się 19 lutego w niedzielę o godz. 15.00 w kościele, o następnych katechezach będziemy informować na bieżąco. Będziemy rozważać osiem katechez dotyczących przygotowania do małżeństwa, sakramentu małżeństwa i życia rodzinnego. 

Terminy katechez przedmałżeńskich:

1.         19 lutego godz. 15.00,

2.         25 lutego godz. 17.30,

3.         26 lutego godz. 15.00,

4.           3 marca godz. 17.30,

5.          4 marca godz. 15.00,

6.        10 marca godz. 17.30,

7.         11 marca godz. 15.00,

8.         18 marca godz. 15.00.

Katechezy odbywają się w kościele. Prosimy o punktualność. Należy zabierać ze sobą indeks.

 

 

Małżeństwo

 

Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

     „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

     Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

     Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

     Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

     Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

 Przygotowanie do małżeństwa

1.      Poradnia Rodzinna

·         Prowadzi – Małgorzata Gajowniczek

·         Telefon kontaktowy – 501421109

·         Odpowiedzialny – ks. Leszek Gwardecki

 

     W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

 

Obowiązki narzeczonych:


  1. Udział w 8 konferencjach przedmałżeńskich (w naszej parafii termin konferencji będzie ogłoszony).
  2. Dwukrotne spotkania w poradni rodzinnej (III i IV niedziela po Mszy św. o godz. 10.20).
  3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
  4. Udział w skupieniu przedślubnym ( o miejscu i terminie informuje ks. Dyżurny ).
  5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
  6. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
  7. Do ślubu konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa (nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem).
  8. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
   1) - spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
       - ustalenie daty i godziny ślubu,

- wyjaśnienie procedury związanej z przygotowaniem do zawarcia związku małżeńskiego

- wydanie stosownych dokumentów (np. skierowanie na nauki przedmałżeńskie)
       - umówienie się na drugie spotkanie,
   2)        - wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),

- dokończenie spisywania protokołu,
       - egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
       - umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni
         zawierają związek małżeński,
   3) - narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich i innych zaświadczeń stwierdzających właściwe przygotowanie do ślubu,

- spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
       - omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
       - jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
       - narzeczeni proszą Panią Organistkę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa i Pana Kościelnego o przygotowanie kościoła.

 

 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt