Ogłoszenia
 

Ogłoszenia VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
1.Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły –z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera ipociesza.
2.Wtym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienie: Poniedziałek –św. Macieja, Apostoła, w Środę św. Andrzeja Boboli, Prezbitera i Męczennik. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny.
3.Nabożeństwamajowesprawowane są codziennie o godzinie 17.30, w soboty o godz. 9.00, w niedziele po sumie. Trwa także nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
4.Dzisiejsze ofiary, które złożymy na tace przeznaczone są na organizację Jubileuszu Diecezji. Bóg zapłać.
5.Procesja poświęcenia pól w tym tygodniu:
Poniedziałek o godz. 16.00: Zabiele , Januszówka, Wtorek o godz. 16.00: Zgórznica ; Borki , Środa o godz. 16.00, Stara Prawda ,Stare Kobiałki, Soćki, Czwartek o godz. 16.00: Jamielnik Kol. i Nowy Jamielnik, Piątek o godz. 16.00: Wólka Poznańska, Wólka Różańska, Sobota godz. 10.00: Łosieniec, Kienkówka , Stara Róża – pojazdy prosimy 15 min. przed wyznaczonym czasem.
6.W przyszłą niedzielę, 20maja, Msza św. o szczęśliwe urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy o godz. 7.30 –dla wszystkich mieszkańców wiosek u których było poświęcenie pól.
7. 23 maja młodzieży naszej udzielony zostanie do sakrament bierzmowania, zachęcamy do przystępowania do spowiedzi w tygodniu na majowym.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
+ Ryszard Piskorz –Kienkówa
+………………………………………………………….
„ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się:
1. Marcin Drabarz, kaw. zam. w Starych Kobiałkach i Sylwia Lacek, panna z Woli Kisielskiej, oboje par. tut.
2. Sylwester Markowicz, kaw. z Zabiela i Edyta Chudek, panna z Kisielska, par. tut.
3. Tomasz Świeczak, kaw. z Kisielska, par. tut. i Katarzyna Rękawek, panna z Trąbek, par. Trąbki
4. Adrian Jakub Kania, kaw. ze Stoczka Łukowskiego i Anna Forszewska, panna ze Zwolenia, par. Zwoleń
5. Rafał Borowski, kaw. z Warszawy, par. św. Zygmunta i Aneta Plak, panna ze Stoczka Łukowskiego , par. tut.
6. Karol Bieniek, kaw. ze Starych Kobiałek, par. i Magdalena Jaworska, panna ze Stoczka Łukowskiego, par. tut.
7.Sławomir Niemirowski, kaw. z Wólki Ostrożańskiej i Agnieszka Kusio, panna ze Starych Kobiałek, par. tut.
Kto by wiedział o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie związku między tymi osobami, zobowiązany jest poinformować o tym kancelarię parafialną


 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt