Regulamin Cmentarza Grzebalnego Formalności związane z pogrzebem Pogrzeb chrześcijański

Galeria

Formalności zwiazane z pogrzebem

Jeśli zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych), należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe.

Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego) .

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu lub podjąć je osobiście.

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej by spisać kościelny akt zgonu i do zarządu cmentarza. Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie po ustaleniach z ks. Dyżurnym należy przekazać p. kościelnemu i p. organistce.

Należy dostarczyć rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobrać zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu.

Przed uroczystością pogrzebową należy ks. Przewodniczącemu liturgii dostarczyć ostatnie pożegnanie, w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

Liturgia rozpoczyna się od wyznaczonego miejsca (w przypadku zmarłych z wioski od krzyża; w przypadku zmarłych ze Stoczka z domu lub bramy przy kościele). Ciało wprowadzane jest do kościoła, gdzie sprawowana jest Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. procesjonalnie ciało przeprowadzane jest na cmentarz grzebalny, gdzie odbywa się ostatnia część liturgii i następuje złożenie ciała do grobu.

W innych przypadkach, np. pogrzeb wisielca, pokropek dziecka, które urodziło się martwe, itp., przebieg liturgii ustalany jest indywidualnie w kancelarii parafialnej z ks. Dyżurnym.

 

 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt